Lycka är att växa med sina kunder

Våra kunder finns inom en rad olika branscher. Vi arbetar både med småföretag och lite större bolag med flera anställda. Gemensamt för alla våra kunder är att vi ger dem professionell och effektiv service med engagemang och insikt i deras verksamhetsfrågor. Några av våra kunder väljer att enbart använda oss för löpande administration medan andra även anlitar oss för övergripande ekonomisk rådgivning. Vår ambition är att du som kund ska få den service du behöver för att få mesta möjliga ut av ditt företagande. Med andra ord, vi vill att du ska tjäna bra på det arbete du utför. Samtidigt tänker vi långsiktigt och lägger grunden för att hjälpa dig att uppnå dina framtida företagsmål.

I AM

”STO A-service har totalansvar för ekonomin i mitt företag, de levererar allt från bokföring till strategisk rådgivning. Jag är en sann entreprenör och vill kunna fokusera på att utveckla mitt företag och vara kreativ. Tack vare STO A-service har jag någon att stämma av mina idéer med. Det är guld värt att ha någon som ibland kan säga emot, ge affärsmässiga råd och se den ekonomiska dimensionen av de idéer jag kommer med. Jag betalar ganska mycket för ekonomitjänster men tjänar ändå på det i slutändan. Sedan jag tog hjälp av STO A-service har mitt företag blivit både stabilare och mer solitt. Idag kan jag uteslutande ägna mig åt det jag är riktigt bra på.”

Henrik Larsson, VD och kreatör, I AM