Du driver ditt företag,
låt oss sköta det

STO A-service är en fullservicebyrå som tar ditt företags ekonomi på största allvar. Vi erbjuder ekonomisk kompetens i kombination med engagemang och nya infallsvinklar. Och det oavsett om du har ett litet enmansföretag eller hunnit växa med ett antal anställda. Ingen kund är för liten för oss och vi förser dig med välavvägda ekonomitjänster för att du ska få sunda siffror i din verksamhet. Det är tryggt att anlita STO A-service, med oss kan du växa och efterhand koppla på de tjänster du behöver. Vi gör allt från löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer till bolagsbildningar, ombildningar och ekonomisk rådgivning till företag. Bästa kvittot på att vi lyckats är när vi får förmånen att följa och växa med våra kunder.

Bra rutiner ger hög kvalitet

STO A-service arbetar enligt REX som är en svensk standard för redovisningsuppdrag. REX innebär att vi följer ett antal kvalitets-höjande principer och har ett metodiskt arbetssätt som är utvecklat av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, en branschorganisation för revisorer och rådgivare. För dig som kund innebär det att du får ett uppdragsbrev där det tydligt framgår vilka tjänster du köper, våra arbetsrutiner samt vilket ansvar vi har gentemot dig.

Tillsammans är vi starkare

Vi är tio redovisningskonsulter med olika inriktning som arbetar på STO A-service. För att kunna stötta ditt företag genom alla faser har vi även en rad samarbetspartners. Förutom renodlade ekonomitjänster kan vi erbjuda dig värdefulla kontakter med jurister samt auktoriserade revisorer. Som kund kan du även ta del av våra samarbetspartners när det gäller konkurrenskraftiga privata och företagsrelaterade försäkringslösningar.